Warmaster


Úvod do Warmasteru (Introducing Warmaster / strana 6)

Warmaster je hra na velkolepý konflikt, bojovaný na širé zemi, kterou si můžete jako mnohamílový obdélník. Ačkoli naše modely jsou v průměru 10mm vysoké, tak to nemůžeme brát jako přesné zpodobnění měřítka vztažemé k velikosti bitevního pole.

Uvažujme, že plocha obsazená regimentem modelů je zavalena stovkami válečníků, včetně všech jejich podpůrných prvků, jako jsou třeba muly naložené mraky střeliva, chirurgiské povozy, kazatelé, posluhové, poslíčci, zvědi, a všechno další příslušenství válečnictví. Nikdy nezapomínej, že skutečný počet vyobrazených vojáků je v případě pěchoty přibližně 30-40. Musíš si představit jednotku v plné parádě, jak pochoduje do bitvy. Tato abstrakce, kdy jeden model zastupuje mnohem více skutečných vojáků, nás během hry příliš rozptylovat nebude, ačkoli to má přímý dopad na to, jakým způsobem jsou stylizována pavidla.

Podobně, když uvážíme vzdálenosti o které se jednotky přesunují, je rozumnější si myslet, že standartní pohyb 20cm nebo 30cm představuje přesunutí jednotek do nových pozic, ze kterých jsou schopné zahájit útok nebo předsunout skupinu bojovníků vpřed pro střelbu, potyčku či průzkum. Je nepetřičné si myslet, že když útvar napadá nepřítele, pekelně žene pro skalp přes celou dálku. Spíše napochoduje do pozic, rozvine šiky a úplně poslení úsek urazí v něčem jako spěšném kroku. Proto vzdálenosti přesunů ve Warmasteru závisí spíše na rozvinování jednotek a struktuře velení, než na pomyslné rychlosti jednotlivých bojovníků.

Vzhledem k tomu, že jednotky Warmasteru představujé tak velké masy útvarů, tak pravidla pro boj zdůrazňují spíše jejich postavení než zbraně, kterými jsou jednotliví bojovníci vyzbrojeni. Útvary na výhodnějším terénu nebo podporované přáteli, bojují samozřejmě mnohem zdatněji. I útvary sprostého stavu budou za podobných okolností bojovat relativně dobře. Na druhou stranu utrpěné ztráty mají přímý vliv na účinnost jednotky. Nečiní ji toliko slabší v boji, ale rovněž rozrušuje její logistickou podporu, činí generálovi težší velet jak by chtěl.

Podobné přiblížení lze vzít na dosah střel. Ve hře může luk dostřelit až 30cm, ale to představuje větší vzdálenost, než by mohl luk skutečně dostřelit. Tato vzdálenost není založena na dostřelu luku, ale na území, které střelecky vyzbrojený pluk schopen takticky pokrýt. Můžeme si představit velitele pluku, jak posílá jednotlivé oddíly vpřed, nebo na okraj fronty k vlákání nepřítele do záhuby. V tomto pojetí dosah střel není založen na teoretickém dostřelu zbraně. Více nás zajímá širší schopnost střelecky vyzbrojených pluků ovládnout území před sebou.

Nejzajímavější hledisko hry je úloha přidělených armádních velitelů. Warmaster je založený na schopnosti generálů a jim podřízených velitelů, řídit činnost okolo nich. Ve hře je toto uskutečněno hody kostkami, ale doopravdy si můžeme představit generála a jeho štáb, sklánějícími se nad mapami, dychtivě očekávajícího slova svých podřízených čtoucích hlášení ze vzdáleného bojování a odesílajícího poslíčky s čerstvými rozkazy. Generálové ovlivňují činnost okolo sebe rozkazováním útvarům, jejich role jako bojovníků není příliš důležitá, ačkoliv velitelova okamžitá přítomnost může útvar inspirovat k obzvlášť zvýšenému úsilí v rozhodující chvíli.

Pravidla hry (The Game Rules / strana 7)

Následující stránky obsahují veškerá pravidla pro hru Warmaster. Doporučujeme je zběžne přečíst dříve než začneš zkoušet hrát, ale nesnaž se naučit hru zpaměti. Mnohem lepší je pravidla vstřebat při hře. Vždycky můžeš nahlédnou do pravidel, když je potřeba. Po několika hrách zjistíš, že základní pravidla si lehce pamatuješ a ty méně obvyklá dohledáváš jen v případě potřeby.

Pravidla jsou představena v přehledu na začátku každé sekce. Na konci je pak glosář. Pro hráče obeznámené s hrou je na konci knihy abecední rejstrík (reference section).

Kostky (Dice / strana 7)

Hra Warmaster používá kostky k vyjádření prvku náhody při střelbě, nebo souboji. Pro úsporu místa se na jednotlivé šesti-stěnné kostky odkazujeme jako "k6". Takže když nabádáme k hodu k6, jednoduše po tobě chceme hodit kostkou.

Někdy budeš vyzván hodit dvěma kostkama a sečíst výsledky dohromady, v takovém případě tě požádáme o hod "2k6". Příežitostně budeš potřebovat hodit jednou kostkou a výsledek vynásobit jiným číslem. V takovém případě to napíšeme jako "10 x k6", "5 x k6" apod.

V pár případech pravidla vyžadují hod "k3". To je jednoduchý a pohodlný způsob jak vyjádřit náhodný hod od 1 do 3 uskutečněný normálním k6 hodem vyděleným dvěma a zaokrouhleným nahoru. Takže hod k3 je hod k6, kde 1 - 2 = 1, 3 - 4 = 2 a 5 - 6 = 3.

Měřidla a měření (Rulers & Tape Measures / strana 7)

Ve Warmasteru se jednotky po bitevním poli pohybují po měřených úsecích. Když oddíl střílí, je nezbytné si přeměřit zda má cíl v dostřelu. Všechny vzdálenosti jsou uvedeny v centimetrech. Doporučujeme hráčům, aby si zakoupili jeden či více svinovacích pásem (metrů) pro měření vzdáleností.

Hráči, kteří dávají přednost používání palců před centimetry, mohou všechny udané vzdálenosti vydělit dvěma. Takto sice dostanou mírně větší pohyby a rozsahy, ale pokud obě strany používají palce, tak to nemá prakticky žádný význam.

Jak začít (Get Stuck In / strana 7)

Jelikož rozsah scény hry může být učiněn pouze hraním s miniaturními armádami, doporučujeme si pro účely učení vytvořit své vlastní stojky (stands) jednotek z kartonu. To umožní osahat si hru hned ze začátku.

Podobně můžeš poslat do bitvy nové nenabarvené modely. Svoji armádu můžeš namalovat později, ale to chce čas a tak je nejlepší nejdříve se naučit hru a zkusit pár bitev.

Nic dalšího není potřeba, ačkoli se hodí tužka a papír na dělání poznámek a šálek horkého čaje jee vždy vítán.


Herní hodnoty (Game Values / strana 8)

Některé čety lépe bojují, jiné jsou lépe vycvičené, další přirozeně silné a tak dále. Abychom mohli znázornit tyto rozličné kvality bojovníků, nestvůr a tajemných stvoření, přiřadili jsme každé části či stojce tři hodnoty. Jsou to útoky (attaks), zásahy (hits) a brnění (armour).

Útoky (Attaks)
Základní počet kostek házený v boji. Čím více kostek tím je stojka lepší v boji a tím více zásahů může způsobit.
Zásahy (Hits)
Počet zásahů, které stojka může utržit, než je odstraněna.
Brnění (Armour)
Šance stojky na vyhnutí se hozeným zásahům. Hodnota 6+ znamená, že k vyhnutí je potřeba hodit 6, 5+ že je potřeba 5 nebo 6 atd. Hodnota 0 znamená, že stojka nemá brnění.

Pěchota, jízda, vozy, nestvůry, dělostřelectvo a válečné stroje

Obecně řečeno se armády skládají z pěchoty, jízdy, vozů, nestvůr, dělostřelectva a válečných strojů. Poslední jmenovaná kategorie, jak zjistíte, zahrnuje různá vrhací zařízení.

Pravidla rozlišují mezi těmito šesti typy jednotek. Nestvůry malé a střední velikosti se obvykle klasifikují jako jízda nebo pěchota. Například ogři (Ogres) jsou zřetelně pěchota, ačkoli jejich vzezření není méně obludné než ostatních jim podobným.

Střelecký útok (Shooting Attacks / strana 8)

Jestliže má jednotka luky či jiné střelecké zbraně, pak má dvě hodnoty útoku oddělené lomítkem, například 3/1 nebo 2/2. V tomto případě se první číslo vždy používá při boji tváří v tvář a druhé pro střelbu.

Velení (Command / strana 9)

Velení je jedna z nejdůležitějších hodnot ve hře. Pouze generál a důležité postavy mají hodnotu velení a používají ji, když udělují rozkazy. Rozmezí hodnot se pohybuje od 7 do 10. Ovšem velení 10 mají jen ti nejlepší generálové. Více o velení v příští lekci.

Jednotky (Units / strana 9)

Pěchota, jízda a většina ostatních druhů útvarů bojuje ve formacích několika stojek, každé sestavené z několika kovových odlitků přilepených na 40mm x 20mm Warmasterský podstavec. Několik stojek tvoří pluk pěchoty, skvadru jízdy, baterii dělostřelectva a tak podobně. Všechny stojky jednoho útvaru jsou vždy uspořádány tak, že se dotýkají, ať už bok po boku, jedna za druhou, nebo se dotýkají v jednom bodě.

Pro jednoduchost se na takovýto útvar budeme odkazovat jako na jednotku. Jednotky se obvykle skládají ze tří stojek stejného druhu, ale to se může měnit. A jak si pozdeji ukážeme, někdy může být jednotkou právě jedna stojka.

Až čtyři jednotky mohou být dočasně umístěny pospolu a tvořit tak brigádu. My si brigády popíšeme mnohem podrobněji v pozdějších pravidlech/p>

Osobnosti (Characters / strana 9)

Navíc k popsaným útvarům armády vždy mají Generála a mohou mít Hrdinu a rovněž Kouzelníka. Tito jsou sestaveni z jediné stojky, která obsahuje mocnou postavu jakož i rozmanité pomocníky a nohsledy. Na tyto stojky se odkazujeme jako na osobnosti

Měření (Measuring / strana 9)

Hráč může přěměřovat vzdálenosti před učiněním pohybu nebo střelby a v mnoha případech je to nezbytné k určení cíle, na který střílí, či který napadá. Není zde žádné omezení na měření během hry samotné. Hráč může měřit jak a kdy se mu zachce.

Ještě něco? (Anything else to learn? / strana 9)

Mnohé armády mají jedinečné útvary jednoho druhu nebo jiné, které mají speciální pravidla aby odráželi jejich kouzelné a fantastické schopnosti. Pro začátek je nepotřebuješ znát. Později uvidíš, že to je to, co dělá každou armádu odlišnou a výzývá sílu velení.


Sled hry (Game Sequence / strana 11)

 1. Rozmístění armád

  Na začátku bitvy vyrovnají oba hráči své armády ve vzdálenosti nejméně 80cm od sebe. Armády se rozmisťují tajně vytvořením plánu bitevního pole se zakreslenými pozicemi. Nebo, pokud to hráči preferují, střídavým rozmístěním po jedné jednotce, kdy začíná hráč, který má více jednotek (Viz sekce Bitevní pole, strana 78).

 2. Zahájení bitvy

  Každá strana, jedna po druhé, odehrává kola, počínaje hráčem, který hodí více na k6. Jak je vidět níže, kolo je rozděleno do tří fází. Fáze se odehrávají v uvedeném pořadí počínaje fází velení a konče fází bitvy. Hráč může buď sdělit počet kol nebo bojovat, dokud není jedna strana zahnána na útěk (Viz sekce Konec bitvy, strana 63).

 3. Konec bitvy

  (Viz sekce Konec bitvy, strana 63).

 4. Sláva vítězi!

  (Viz sekce Konec bitvy, strana 63).

Fáze velení (The Command Phase / strana 13)


Pro vlastní potřebu, užitek i potěchu jiným přeložil PeC@. Dílo smí užívat jen ten, kdož vlastní zakoupený originál pravidel Warmaster od Games-Workshop. Nebo řekněmě, že tyto alespoň s někým sdílí, či měl možnost jinak legálně si je zaopatřit (třeba zapůjčit a v souladu s autorským zákonem pro vlastní potřebu okopírovat).