Základní vlastnosti a charakteristiky postavy

Pouze půvpdní hodnoty upravené dle povolání, rasy a úrovně, bez oprav za naložení, vybavení, postižení a jiné vnější vlivy.

1. Vlastnosti

vlastnosthodnota
SIL 
OBR 
ZRČ 
VOL 
INT 
CHR 

2. Základní charakteristiky

charakteristikavzorec pro výpočethodnota
ODLSIL [ trpaslík +1; elf -1 ] 
VDR( SIL + VOL ) / 2 
SMSZRČ [ skřet +1; trpaslík -1 ] 
RCH( OBR + SIL ) / 2 [ hobit -1; kroll +1 ] 
VELviz tabulku v PPH, str. 33 
HMPviz tabulku v PPH, str. 33 
KRS( OBR + ZRČ ) / 2 + CHR 
NBZ( SIL + VOL ) / 2 + CHR 
DST( INT + VOL ) / 2 + CHR 

3. Hodnoty výstroje a výzbroje

3.1. Zbroj

charakteristikahodnota
název 
potřebná síla 
omezení 
ochrana 

3.2. Helma

charakteristikahodnota
název 
potřebná síla 
omezení 
ochrana 

4. Opravy za výstroj a výzbroj

charakteristikavzorec pro výpočethodnota
Chybějící sílaPotřebná síla zbroje + potřebná síla helmy - SIL [ hobit, elf -2; kroll +2 ] 
OBRve zbrojiOBR - chybějící síla 
RCHve zbroji( OBRve zbroji + SIL ) / 2 [ hobit -1; kroll +1 ] 

5. Bojové charakteristiky

charakteristikavzorec pro výpočethodnota
BOJ( OBRve zbroji + [ bojovník OBRve zbroji; zloděj, hraničář ZRČ; čaroděj, theurg INT; kněz CHR ] ) / 2 + omezení zbroje + omezení helmy + dovednost nošení zbroje [ hobit -1; kroll +1 ] 
ÚTOK OBRve zbroji / 2 zokrohleno dolů 
STŘELBA ZRČ / 2 zokrohleno dolů 
OBRANA OBRve zbroji / 2 zokrohleno nahoru 
MEZ ZRANĚNÍhodnota z tabulky zranění pro ODL + 10 
MEZ ÚNAVYhodnota z tabulky zranění pro VDR + 10 

6. Štít

charakteristikavzorec pro výpočethodnota
název  
potřebná sílaviz tabulka štítů v PPH, str. 86 
omezeníviz tabulka štítů v PPH, str. 86 
útočnostviz tabulka štítů v PPH, str. 86 
zranění (typ)viz tabulka štítů v PPH, str. 86         (   )
krytviz tabulka štítů v PPH, str. 86 
chybějící sílapotřebná síla - SIL 
oprava k BČ/ÚČ/OČ/ZZ za chybějící síluviz tabulku postihů za zbraň v PPH, str. 92    /   /   /   
oprava ke Krytu za chybějící dovednostomezení + dovednost používání štítu 
oprava za obouruční držení k ZZ+2 
charakteristikavzorec pro výpočethodnota
OBRANA + opravy OČ štítu 
ÚČ štítuÚTOK + útočnost štítu + oprava ÚČ štítu 
ZZ štítuSIL (+) zranění štítu + opravy ZZ štítu         (   )
KRYT štítuKryt štítu + oprava krytu štítu 

7. Zbraň

charakteristikavzorec pro výpočethodnota
název  
potřebná sílaviz tabulky zbraní v PPH, str. 84 a 85 
délkaviz tabulky zbraní v PPH, str. 84 a 85 
útočnostviz tabulky zbraní v PPH, str. 84 a 85 
zranění (typ)viz tabulky zbraní v PPH, str. 84 a 85         (   )
krytviz tabulky zbraní v PPH, str. 84 a 85 
chybějící sílapotřebná síla - SIL 
oprava k BČ/ÚČ/OČ/ZZ za chybějící síluviz tabulku postihů za zbraň v PPH, str. 92   /   /   /   
oprava k ÚČ/Kryt/ZZ za chybějící dovednostviz tabulku postihů za chybějící dovednost v PPH, str. 92   /   /   
oprava za obouruční držení k ZZ[ jednoruční zbraně +2 ] 
charakteristikavzorec pro výpočethodnota
BOJ + délka zbraně + oprava BČ zbraně + oprava BČ štítu 
ÚČ zbraněÚTOK + útočnost zbraně + opravy ÚČ zbraně 
ZZ zbraněSIL (+) zranění zbraně + opravy ZZ zbraně         (   )
OBRANA + opravy OČ zbraně + opravy OČ štítu 
KRYT zbraněKryt zbraně + oprava krytu zbraně 

8. Střelba

charakteristikavzorec pro výpočethodnota
název  
potřebná sílaviz tabulka zbraní v PPH, str. 88 
maximální sílaviz tabulka zbraní v PPH, str. 88 
útočnostviz tabulka zbraní v PPH, str. 88 
zranění (typ)viz tabulka zbraní v PPH, str. 88         (   )
dostřelviz tabulka zbraní v PPH, str. 88 
chybějící sílapotřebná síla - SIL 
oprava k BČ(nabíjení)/ÚČ/SD/ZZ za chybějící síluviz tabulku postihů za zbraň v PPH, str. 92   (   )/   /   /   
oprava k ÚČ/Kryt/ZZ za chybějící dovednostviz tabulku postihů za chybějící dovednost v PPH, str. 92   /   /   
charakteristikavzorec pro výpočethodnota
BČ/NabíjeníBOJ + oprava BČ zbraně       /   
ÚČ zbraně[ luky a kuše STŘELBA; vrhací ÚTOK ] + útočnost zbraně + opravy ÚČ zbraně 
ZZ zbraně[ luky SIL, ale Maximální síla; kuše Potřebná síla; vrhací SIL ] (+) Zranění zbraně + opravy ZZ zbraně         (   )
OBRANA 
KRYT zbraněLuky a kuše 2, ale při krytí je 50% riziko zničení zbraně2
SD[ luky SIL, ale Maximální síla; kuše Potřebná síla; vrhací SIL ] + Dostřel zbraně        (     m)